Ekstraordinær Generalforsamling

Der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling og en ny bestyrelse er blevet valgt.

REFERAT

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I KREDS 39 – ARRESØ

TIRSDAG DEN 13. JUNI KL. 19.30 I KLUBHUSET, NY MÅRUMVEJ 214

Referent: Karen Geersbro

DAGSORDEN, udsendt den 27/5 2017 via mail og klubbens hjemmeside

  • Valg af dirigent
  • Valg af to stemmetællere
  • Valg af formand
  • Valg af kasserer
  • Valg af to suppleanter

Antal stemmeberettigede: 14 personer

 Ad 1) Til dirigent valgtes Kurt Sørensen, der konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling, var indkaldt rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne.

Ad 2) Valg af stemmetællere Steen Nejlund og Vibeke Hansen blev valgt.

Ad 3) Valg af formand. Ny formand sidder frem til generalforsamling i 2019.  Per Olsen, blev valgt.

Ad 4) Valg af kasserer. Ny kasserer sidder frem til generalforsamling i 2018. Forslag til ny kasserer er Rainer Wagner. Han blev valgt.

Ad 5) Valg af suppleanter. Begge sidder frem til generalforsamling i 2018. Bent Larsen er valgt som 1. suppleant. Freddy Hansen er valgt som 2. suppleant.

Kurt Sørensen takker for god ro og orden.

Som dirigent 13. juni 2017

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *