Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 – Kreds 39

Et godt sted at starte, må være med begyndelsen.
Ved den sidste generalforsamling, fik vi valgt en ny bestyrelse, som straks gik i gang med at skabe en ny Kreds ånd. Vi valgte at etablere en slags kollektiv ledelse, hvor alle kan deltage og bidrage.
Vores første prioritet var at få skabt en ny hjemmeside for kredsen og fortalt kredsens historie. Tak til Catharina og Stig for dette store arbejde.
Vores medlemstal er i gunstig udvikling. Vi er gået fra ca. 30 til 60 medlemmer. Nu er kunsten at få flere til at træne med deres hunde.
Vi kan også glæde os over at vi i dag har en 40 års og en 10 års jubilar. Til lykke til Ditte Larsen og Michael Crawford.
Aktiviteterne på træningspladsen har lidt under det dårlige vejr og deraf følgende MEGET våde baner. Men vi har dag fået trænet lydighed og C- arbejde. Tak til Bent som forsat yder en stor indsats.
Spor har vi trænet på Ruth’s marker og på arealer ved Gilleleje, Vejby og Annisse som Svend har fået stillet til rådighed af lokale landmænd. Tak til Ruth og Svend.
Til sidst tak til alle der har hjulpet, uden Jeres hjælp kan Kredsen ikke bestå.
Jeg vil slutte med at glæde mig over at kasserer og sekretær modtager genvalg.

Med venlig hilsen
Per Olsen
Formand for Kreds 39