Ordinær Generalforsamling 2020

Ordinær Generalforsamling

Dato: 01/01-2020
DER INDKALDES HERVED TIL:
Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 11. februar 2020 kl. 18.00
I Klubhuset, Ny Mårumvej 214, 3230 Græsted
DAGSORDEN I HENHOLD TIL LOVENE

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
 4. Kredskassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
 5. Indkomne forslag
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tirsdag den 4. februar 2020
 6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor, -suppleant samt kredsrepræsentanter til repræsentantskabet.
  På valg er:
 • Kassér, Rainer Wagner – modtager genvalg
 • Sekretær/næstformand, Karen Geersbro – modtager genvalg
 • Suppleanter
 1. Eventuelt
  Husk gyldigt medlemsbevis til Schæferhundeklubben for Danmark, da du ellers ikke er stemmeberettiget.
  Med venlig hilsen
  Per Olsen, Kredsformand