sæsonstart

Ny sæson starter lørdag den 24. august kl. 10.00. Kom til indskrivning lørdag kl. 10.00eller tirsdag fra kl. 18.00. Eller ring til vores bestyrelse.

Sæsonstart 2019

Kreds 39 Arresø holder vinterferie nu men vi starter op igen den 2. februar 2019 kl. 10.00.  Du kan også følge os på Facebook – Kreds 39 Arresø,  hvor vi løbende kommer med nyheder.

Vi ønsker alle en god Jul samt et godt og sund nytår.

 

Sommerferie

Kreds 39 Arresø holder sommerferie fra den 30. juni til den 11. august.

Den 11. august er der indskrivning til efterår/vintersæson.

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 – Kreds 39

Et godt sted at starte, må være med begyndelsen.
Ved den sidste generalforsamling, fik vi valgt en ny bestyrelse, som straks gik i gang med at skabe en ny Kreds ånd. Vi valgte at etablere en slags kollektiv ledelse, hvor alle kan deltage og bidrage.
Vores første prioritet var at få skabt en ny hjemmeside for kredsen og fortalt kredsens historie. Tak til Catharina og Stig for dette store arbejde.
Vores medlemstal er i gunstig udvikling. Vi er gået fra ca. 30 til 60 medlemmer. Nu er kunsten at få flere til at træne med deres hunde.
Vi kan også glæde os over at vi i dag har en 40 års og en 10 års jubilar. Til lykke til Ditte Larsen og Michael Crawford.
Aktiviteterne på træningspladsen har lidt under det dårlige vejr og deraf følgende MEGET våde baner. Men vi har dag fået trænet lydighed og C- arbejde. Tak til Bent som forsat yder en stor indsats.
Spor har vi trænet på Ruth’s marker og på arealer ved Gilleleje, Vejby og Annisse som Svend har fået stillet til rådighed af lokale landmænd. Tak til Ruth og Svend.
Til sidst tak til alle der har hjulpet, uden Jeres hjælp kan Kredsen ikke bestå.
Jeg vil slutte med at glæde mig over at kasserer og sekretær modtager genvalg.

Med venlig hilsen
Per Olsen
Formand for Kreds 39

Træningstart

Til alle træningslystige medlemmer.

Træningsstart/indskrivning er den 6. januar 2018 og vi har fået ny træningstider om lørdagen, hvor vi har alle baner fra kl. 09.00 til kl. 13.00 Tirsdage er uændret fra kl. 18.00 til kl. 20.00

Sidste træningsdag 2017

Den sidste officielle træningsdag inden jul er tirsdag den 12. december.
Vi hygger med en sildemad med mere ca. kl. 19.30 i klubhuset.
Vil du/i være med til dette, er tilmelding nødvendig  til  Karen Geersbro på mail : sekretaer@kreds39.dk  eller telefon 20455393på mail senest den 9. december. Partner/kæreste er også velkommen.

Vi ønsker alle en  og godt nytår

Mange hilsner fra Kreds 39 Arresø

Forårssæson 2018

Vi er tilbage efter vinterferien den 2. Januar 2018 kl. 18.00

Træningsgebyr er uændret:

Lydighed og spor kr. 400,00

C-arbejde: 600 kr. (prisen er inkl. lydighed og spor)

C-arbejde kun efter nærmere aftale med bestyrelsen for Kreds 39.

SPOR:
Kreds 39 råder over gode sporarealer. Vil du med på spor, så mød op tirsdag i træningstiden, så aftaler vi nærmere.

Pensionister ½ pris.

Vilkår for træning:

For at træne hund i Kreds 39 skal du være medlem af Kreds 39. Træning er udelukkende for schæferhunde. Ved C træning kræves det endvidere at du er medlem af hovedklubben og du har en udvidet ansvarsforsikring på hunden.