Sæson start august 2020

Lørdag den 15. august kl. 10.00 starter indskrivning til vores ny sæson.

Denne lørdag er der kun indskrivning og selvtræning. Kan du ikke nå dette er det også muligt at komme til indskrivning tirsdag den 18. august kl. 18.00

Pga. corona pandemi gælder stadigvæk følgende regler på træningsarealet:

Toiletvogn og klubhuset er låst.

Hold 1 meter afstand fra hinanden.

Det er ikke tillad at benytte hinandens effekter (bolde, apportbukke mm.)

Brug håndsprit

Pris for medlemmer kr. 200,-

Ikke medlemmer kr. 400,-

for yderlige spørgsmål kontakt venligst bestyrelsen.

Velmødt.

Ordinær Generalforsamling 2020

Ordinær Generalforsamling

Dato: 01/01-2020
DER INDKALDES HERVED TIL:
Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 11. februar 2020 kl. 18.00
I Klubhuset, Ny Mårumvej 214, 3230 Græsted
DAGSORDEN I HENHOLD TIL LOVENE

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
 4. Kredskassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
 5. Indkomne forslag
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tirsdag den 4. februar 2020
 6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor, -suppleant samt kredsrepræsentanter til repræsentantskabet.
  På valg er:
 • Kassér, Rainer Wagner – modtager genvalg
 • Sekretær/næstformand, Karen Geersbro – modtager genvalg
 • Suppleanter
 1. Eventuelt
  Husk gyldigt medlemsbevis til Schæferhundeklubben for Danmark, da du ellers ikke er stemmeberettiget.
  Med venlig hilsen
  Per Olsen, Kredsformand

sæsonstart

Ny sæson starter lørdag den 24. august kl. 10.00. Kom til indskrivning lørdag kl. 10.00eller tirsdag fra kl. 18.00. Eller ring til vores bestyrelse.

Sæsonstart 2019

Kreds 39 Arresø holder vinterferie nu men vi starter op igen den 2. februar 2019 kl. 10.00.  Du kan også følge os på Facebook – Kreds 39 Arresø,  hvor vi løbende kommer med nyheder.

Vi ønsker alle en god Jul samt et godt og sund nytår.

 

Sommerferie

Kreds 39 Arresø holder sommerferie fra den 30. juni til den 11. august.

Den 11. august er der indskrivning til efterår/vintersæson.

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 – Kreds 39

Et godt sted at starte, må være med begyndelsen.
Ved den sidste generalforsamling, fik vi valgt en ny bestyrelse, som straks gik i gang med at skabe en ny Kreds ånd. Vi valgte at etablere en slags kollektiv ledelse, hvor alle kan deltage og bidrage.
Vores første prioritet var at få skabt en ny hjemmeside for kredsen og fortalt kredsens historie. Tak til Catharina og Stig for dette store arbejde.
Vores medlemstal er i gunstig udvikling. Vi er gået fra ca. 30 til 60 medlemmer. Nu er kunsten at få flere til at træne med deres hunde.
Vi kan også glæde os over at vi i dag har en 40 års og en 10 års jubilar. Til lykke til Ditte Larsen og Michael Crawford.
Aktiviteterne på træningspladsen har lidt under det dårlige vejr og deraf følgende MEGET våde baner. Men vi har dag fået trænet lydighed og C- arbejde. Tak til Bent som forsat yder en stor indsats.
Spor har vi trænet på Ruth’s marker og på arealer ved Gilleleje, Vejby og Annisse som Svend har fået stillet til rådighed af lokale landmænd. Tak til Ruth og Svend.
Til sidst tak til alle der har hjulpet, uden Jeres hjælp kan Kredsen ikke bestå.
Jeg vil slutte med at glæde mig over at kasserer og sekretær modtager genvalg.

Med venlig hilsen
Per Olsen
Formand for Kreds 39