Nyheder

Træningstart

Til alle træningslystige medlemmer.

Træningsstart/indskrivning er den 6. januar 2018 og vi har fået ny træningstider om lørdagen, hvor vi har alle baner fra kl. 09.00 til kl. 13.00 Tirsdage er uændret fra kl. 18.00 til kl. 20.00

Sidste træningsdag 2017

Den sidste officielle træningsdag inden jul er tirsdag den 12. december.
Vi hygger med en sildemad med mere ca. kl. 19.30 i klubhuset.
Vil du/i være med til dette, er tilmelding nødvendig  til  Karen Geersbro på mail : sekretaer@kreds39.dk  eller telefon 20455393på mail senest den 9. december. Partner/kæreste er også velkommen.

Vi ønsker alle en  og godt nytår

Mange hilsner fra Kreds 39 Arresø

Forårssæson 2018

Vi er tilbage efter vinterferien den 2. Januar 2018 kl. 18.00

Træningsgebyr er uændret:

Lydighed og spor kr. 400,00

C-arbejde: 600 kr. (prisen er inkl. lydighed og spor)

C-arbejde kun efter nærmere aftale med bestyrelsen for Kreds 39.

SPOR:
Kreds 39 råder over gode sporarealer. Vil du med på spor, så mød op tirsdag i træningstiden, så aftaler vi nærmere.

Pensionister ½ pris.

Vilkår for træning:

For at træne hund i Kreds 39 skal du være medlem af Kreds 39. Træning er udelukkende for schæferhunde. Ved C træning kræves det endvidere at du er medlem af hovedklubben og du har en udvidet ansvarsforsikring på hunden.

Ekstraordinær Generalforsamling

Der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling og en ny bestyrelse er blevet valgt.

REFERAT

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I KREDS 39 – ARRESØ

TIRSDAG DEN 13. JUNI KL. 19.30 I KLUBHUSET, NY MÅRUMVEJ 214

Referent: Karen Geersbro

DAGSORDEN, udsendt den 27/5 2017 via mail og klubbens hjemmeside

  • Valg af dirigent
  • Valg af to stemmetællere
  • Valg af formand
  • Valg af kasserer
  • Valg af to suppleanter

Antal stemmeberettigede: 14 personer

 Ad 1) Til dirigent valgtes Kurt Sørensen, der konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling, var indkaldt rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne.

Ad 2) Valg af stemmetællere Steen Nejlund og Vibeke Hansen blev valgt.

Ad 3) Valg af formand. Ny formand sidder frem til generalforsamling i 2019.  Per Olsen, blev valgt.

Ad 4) Valg af kasserer. Ny kasserer sidder frem til generalforsamling i 2018. Forslag til ny kasserer er Rainer Wagner. Han blev valgt.

Ad 5) Valg af suppleanter. Begge sidder frem til generalforsamling i 2018. Bent Larsen er valgt som 1. suppleant. Freddy Hansen er valgt som 2. suppleant.

Kurt Sørensen takker for god ro og orden.

Som dirigent 13. juni 2017