Organisation

Stilling Navn – telefon E-mail
Kredsformand
Per Olsen
51180509
formand@kreds39.dk
Kasserer Rainer Wagner 48714494 kasser@kreds39.dk
Sekretær Karen Geersbro 20455393 sekretaer@kreds39.dk
 Suppleant Bent Larsen
48712871
arrekaer@mail.dk
Suppleant Freddy Hansen
25372880
vf@youmail.dk
webansvarlig web@kreds39.dk