Regelsæt

Kreds 39 har fået tildelt trænings tider i Mårum tirsdag, fredag og lørdag af kommunen.

På vores officielle tildelte træningsdage er det klubbens medlemmer der har første prioritet til at benytte banerne. På officielle træningsdage gælder følgende regler:

Din hund skal være i snor, så snart den bliver taget ud af bilen!

 • Ingen selvtræning på de baner hvor holdtræningen foregår.
 • Det er ikke tilladt at træne andre hunde/fører på kredsens baner når man ikke er udnævnt træner i kreds 39 Arresø af BU ansvarlig og kredsens formand.
 • Det er kun tilladt at træne på kredsens baner når man har betalt træningsgebyr  eller har et pladskort.
 • Holdtræning består af 2. segmenter: 1. segment består af lydighedstræning med træner, 2. segment består af selvtræning med observation af træneren. Varighed i alt ca. 45 minutter til 1 time.
 • Kommer hundeføreren for sent til træning, må han/hun først henvende sig uden hund til træneren og forespørge om de kan komme ind på pladsen.
 • Kun de hunde der er tilmeldt træning og har betalt kan deltage på holdet. Vil gæste hundefører tilmelde sig træning, skal disse være godkendt af BU ansvarlig, træner og kredsformand.
 • Kredsen træningsansvarlige udstikker retningslinjer for træningen i samarbejde med bestyrelsen. Disse retningslinjer skal følges af alle, der træner i kreds 39 Arresø. Modarbejder nogen disse bestemmelser eller med ord og gerning ikke efterlever kredsens etiske regler m.m. kan disse bortvises.
 • Medlemmer af andre kredse betaler x kr. mere pr. sæson end kredsens medlemmer, da vi får tilbagebetaling fra Hovedklubben på egne medlemmer.
 • Gæste figuranter skal have tilladelse til at figurere af den BU ansvarlig, træner og kredsformand.
 • Runderingsbane er forbehold C-arbejd. Dette gælder både tirsdagen og lørdagen. Der må ikke foregå anden træning på denne bane medmindre dette på forhånd er aftalt med bestyrelsen.
 • Det er først og fremmest figuranternes hunde der kommer på banen, derefter holdets hunde.
 • Hunde der deltager i eller træner op til beskyttelsestræning/gruppe C skal være medlemmer af Schæferhundeklubben Danmark eller tilsvarende brugshundeklub samt skal have udvidet ansvarsforsikring. Dette er krav fra Schæferhundeklubben Danmark, som vi er underlagt.
 • Der forventes at hundefører, som deltager i C-træning har gennemgået lydighedstræning.
 • Det er figurantens ret at fravælge hunde som ikke har fået tilstrækkelig lydighedstræning.
 • Al sportræning må kun ske i samråd med bestyrelsen, idet sporarealerne som klubben låner også bruges til andre formål.
 • Hundefører er ansvarlig for at fjerne deres hundes efterladenskaber. Efterladenskaber samt andet affald tages med hjem da klubben ikke disponerer over affaldsordning.