Træning

Vi har 3 arealer, som vi kan træne på. I vinter halvåret træner vi om lørdagen fra kl. 09.00 til kl. 12.00. Vi træner i sommer halvåret om tirsdagen fra kl. 17.00 til kl. 21.00, dog er der om lørdagen mulighed for selvtræning. Aftal gerne med træneren vedr. selvtræning.

  

Vi har lys på banen